ახალი Opel Astra - უსაფრთხოება

დაცვა და უსაფრთხოება თქვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი ადამიანებისთვის.

გამუჯობესებული პასიური და აქტიური უსაფრთხოების აღჭურვილობებით და მძღოლის დამხმარე ინოვაციური სისტემებით ახალი Opel Astra არის ერთ–ერთი ყველლაზე უსაფრთხო მანქანა მის კლასში.