შესაბამისობის დეკლარაცია.

ჩვენი ავტომობილები აღჭურვილია სისტემებით, რომლებიც გადასცემენ და / ან იღებენ რადიო ტალღებს მითითება 1999/5/EU ან 2014/53/EU შესაბამისად. სისტემის მწარმოებლები ადასტურებენ მითითება 1999/5/EU ან მითითება 2014/53/EU-თან შესაბამისობას.


მფლობელის სახელმძღვანელოს დამატება