კონფიდენციალობა & ქუქი ჩანაწერების პოლიტიკა.

შინაარსი

 

1. მონაცემების სახეობები, რომლებიც მუშავდება / სხვა ვებ-გვერდებთან დასაკავშირებელი ბმულები

2. პირადი და არაპირადი ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება

3. ქუქის გამოყენება

4. ვებ სიგნალები და პიქსელები

5. აღნუსხვა და ანალიზი

6. რეორიენტაცია

7. ქუქი, რომელსაც ვიყენებთ

8. ქუქისა და მსგავსი ტექნოლოგიების გააქტიურება და გამორთვა

9. სოციალურ მედია ქსელებთან ურთიერთმოქმედება

10. თქვენი პირადი მონაცემების შესახებ ინფორმაციაზე წვდომის უფლება / შესწორება, დაბლოკვა ან წაშლა

11. თქვენი თანხმობის გაუქმების უფლება

12. ცვლილებები კონფიდენციალობის პოლიტიკაში

13. დაგვიკავშირდით

 

ამ ვებ-გვერდს მართავს შეიყვანეთ Opel Southeast Europe, ხოლო მისი ძირითადი კვანძი წარმოდგენილია შპს General Motors Holdings-ის მფლობელობაში არსებულ სერვერზე (მიჩიგანი, აშშ). ყველა სხვა მიკროსაიტის ძირითადი კვანძი, რომლებიც იმართება Opel Southeast Europe -ს მიერ, მდებარეობს ევროპაში. Opel Southeast Europe რეგისტრირებული ოფისი მდებარეობს ში უნგრეთში, ბუდაპეშტში.

 

მოცემული ვებ-გვერდის გამოყენებამდე, გთხოვთ, ყურადღებით წაიკითხოთ წინამდებარე პოლიტიკა, ვინაიდან მაში განმარტებულია, როგორ დავამუშავებთ თქვენს პირად მონაცემებს და როგორ ვიყენებთ ქუქის. ამ ვებ-გვერდის გამოყენება იმას ნიშნავს, რომ თქვენ ეთანხმებით აღნიშნულ პოლიტიკას.

1. მონაცემების სახეობები, რომლებიც მუშავდება / სხვა ვებ-გვერდებთან დასაკავშირებელი ბმულები

Opel-ი ზრუნავს თქვენს კონფიდენციალობაზე. ჩვენ ვაგროვებთ და ვამუშავებთ სხვადასხვა ტიპის პერსონალურ მონაცემებს ამ ვებ-გვერდის საშუალებით. ის მოიცავს:

 

 • ინფორმაციას, რომელსაც თქვენ გვაწვდით რეგისტრაციისას, ჩვენი სერვისების, ჩვენი ვებ-გვერდის მოთხოვნისა და სარგებლობისას, როგორიცაა სახელი, მისამართი, ელ-ფოსტის მისამართი, ასევე თქვენი, როგორც მომხმარებლის მიერ ატვირთული ფოტოები.
 • ინფორმაცია, რომელიც გვჭირდება, როდესაც თქვენ პრობლემას აღწერთ ჩვენს ვებ-გვერდზე.
 • ქუქით შეგროვებული ინფორმაცია.

 

ეს ვებ-გვერდი ასევე შეიცავს Opel-ის სხვა ვებ-გვერდების ან ჩვენი Opel-ის პარტნიორების, ავტორიზებული საწარმოების, სხვა შვილობილი კომპანიების ან სოციალური მედია ვებ-გვერდების ბმულებს. Opel -ის რომელიმე ამ ან მესამე მხარის ვებ-გვერდების ბმულზე დაწკაპუნებით, იცოდეთ, რომ ყველა ამ ვებ-გვერდს მონაცემების კონფიდენციალობის საკუთარი პოლიტიკა აქვს. ამ ვებ-გვერდების გამოყენებისას, გთხივთ, შეამოწმოთ მათი კონფიდენციალობის პოლიტიკა.

 

ეს ვებ-გვერდი ასევე შეიცავს iFrames, რომელშიც შესულია Opel-ის სხვა ვებ-გვერდები ან მესამე მხარეების ვებ-გვერდები. Opel-ი არ არის პასუხისმგებელი iFrames-ში წარმოდგენილი მესამე მხარის ვებ-გვერდის შინაარსზე. აქ წარმოდგენილ ინფორმაციაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მხოლოდ ვებ-გვერდების მფლობელებს. Opel-ს არ გააჩნია კონტროლი ან პასუხისმგებლობა დამოუკიდებელი ვებ-გვერდების შინაარსზე და აღნიშნულ გარე შინაარსს სთავაზობს თავისი ვიზიტორებს მათსავე კომფორტისთვის. შედეგედა, როდესაც ეწვევით ამგვარი შინაარსის შემცველ ვებ-გვერდს, შესაძლოა წარმოდგენილი იყოთ ქუქის სახით ამ მესამე მხარის ვებ-გვერდებისგან. Opel-ი არ აკონტროლებს ამ ქუქის გავრცელებას. დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, შეამოწმოთ მესამე მხარის კონფიდენციალობის პოლიტიკა.

 

გაითვალისწინეთ, რომ Opel-ი არ იღებს ვალდებულებას ან პასუხისმგებლობას მესამე მხარის ვებ-გვერდებზე.

2. პირადი და არაპირადი ინფორმაციის შეგროვება და გამოყენება

Opel-ისთვის პერსონალური ინფორმაციის მიწოდების შემდეგ, ჩვენ შევინახავთ და დავამუშავებთ ამ ინფორმაციას თქვენს მოთხოვნ(ებ)აზე რეაგირებისთვის, მარკეტინგული და საბაზრო კვლევების, კლიენტთა მომსახურების, გაყიდვების მონაცემების ანალიზისა და თქვენთან დაკავშირების მიზნით თქვენი საკონტაქტო სურვილების შესაბამისად. საჭიროების შემთხვევაში, ჩვენ ასევე გთხოვთ, მონაწილეობა მიიღოთ კვლევებში, რომლებსაც ჩვენ ვიყენებთ Opel-თან დაკავშირებული მარკეტინგის, საბაზრო და აზრის გამოხატვის მიზნებისთვის, თუ თქვენ თანახმა იქნებით.

 

ჩვენ ინფორმაციას გადავცემთ ასევე Opel-ის შვილობილ კომპანიებს მსოფლიო მასშტაბით, Opel-ის ჩვენს პარტნიორებსა და ავტორიზებულ საწარმოებს, სერვის პროვაიდერებს ზემოთ ხსენებული მიზნებისთვის.

 

რამდენადაც, პერსონალური მონაცემები გადაიცემა და მუშავდება ევროპის ეკონომიკური ზონის ფარგლებს გარეთ (EEA) არსებულ ქვეყნებს (მაგალითად, აშშ-ში მონაცემების დამუშავების სერვის პროვაიდერის მიერ მონაცემების ტექნიკური შენახვისა და დამუშავების მიზნით), ეს რა თქმა უნდა, სრულად შეესაბამება პერსონალური მონაცემების დაცვის მოქმედ სამართლებრივ ნორმებს. სამწუხაროდ, მონაცემების ინტერნეტით გადაცემა, ბოლომდე უსაფრთხო არ არის. მიუხედავად ჩვენი მცდელობისა, დავიცვათ პერსონალური მონაცემები, ჩვენ ვერ ვიძლევით გარანტიას თქვენი მონაცემების უსაფრთზოებაზე, რომელიც ჩვენი ვებ-გვერდის საშუალებით გადაიცემა. თქვენი მონაცემების გადაცემა მოხდება ექსკლუზიურად დაცული სერვერით.

 

ჩვენ არ გავყიდით ან გავაზიარებთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს რომელიმე კომპანიას თქვენი წინასწარი ინფორმირების ან, საჭიროების შემთხვევაში, თანხმობის გარეშე.

 

ჩვენ ელექტრონულად დაგიკავშირდებით თქვენ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ აშკარად დათანხმდებით აღნიშნულს.

 

სისტემის დაყენების, მოხმარებოსა და ჩვენი პროდუქტებისა და სერვისების შესახებ საჭირო ინფორმაციის მიწოდების პირობებში ამ ვებ-გვერდის ოპტიმიზებისთვის, ჩვენ ავტომატურად ვაგროვებთ და ვინახავთ ინფორმაციას ჩვენს კომპიუტერში ლოგ-ფაილებში. ეს მოიცავს თქვენს IP მისამართს, ბრაუზერის ტიპსა და ენის პარამეტრებს, სამუშაო სისტემას, ინტერნეტის სერვის პროვაიდერსა (ISP) და თარიღის/დროის ხატულას. ეს არის სტატისტიკური მონაცემები ბრაუზერის მოხმარებისა და ჩვენი მომხმარებლების ინტერნეტ სქემების შესახებ.

 

ჩვენ ამ ინფორმაციას ვიყენებთ ვებ-გვერდის ეფექტური მართვისთვის, ვებ-გვერდის საშუალებით ჩვენი მომხმარებლების შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად, ტენდენციების ანალიზისა და მთლიანად ჩვენი მომხმარებლების შესახებ დემოგრაფიული მონაცემების შესაგროვებლად. შეგროვილი ინფორმაციის გამოყენება შეიძლება ჩვენი მარკეტინგული და სარეკლამო სერვისებისა და კავშირებისთვის (მაგალითად, მომხმარებლის გამოცდილების ოპტიმიზაციისა და გაუმჯობესებისთვის, მეტი მიმზიდველი სპეციალური შეთავაზებებისა და სერვისების უზრუნველყოფისთვის).

 

თუ ჩვენ არაპერსონალურ ინფორმაციას გამოვიყენებთ პერსონალურ მონაცემებთან ერთად, ეს ინფორმაცია ჩაითვლება პერსონალურ მონაცემებად, რამდენადაც ისინი გაერთიანებული იქნება.

3. ქუქის გამოყენება

ეს ვებ-გვერდი, ელ. ფოსტის შეტყობინებები, ონლაინ სერვისები, სარეკლამო და ინტერაქტიური პროგრამები იყენებს "ქუქის" ჩვენი სერვისების ოპტიმიზაციისათვის.

 

 • რა არის “ქუქი” ?

 

"ქუქი" არის პატარა ფაილი, ჩვეულებრივ ასოებისა და ციფრებისან შემდგარი, რომელსაც ჩვენ ვაგზავნით ბრაუზერის ქუქი ფაილზე ჩვენი კომპიუტერის მყარ დისკზე ჩვენი ვებ სერვერის საშუალებით. ქუქის ძირითადი მიზანია, საშუალება მისცეს ვებ სერვერს წარმოადგინოს მომზმარებელი ინდივიდუალური ვებ-გვერდებით, რაც გიქმნით გამოცდილებას Opel-ის ვებ-გვერდის დათვალიერებისას, რადგან ის ზუსტად და უკეთ პასუხობს მომხმარებლის ინდივიდუალურ საჭიროებებს.

 

ზოგიერთი ქუქი მნიშვნელოვანია ამ ვებ-გვერდის ფუნქციონირებისთვის და ავტომატურად აქტიურდება, მომხმარებლების შემოსვლის შემდეგ. ზოგიერთი ქუქი საშუალებას გვაძლევს, შევთავაზოთ მომხმარებელს ის სერვისები და ფუნქციები, რომლებიც უკეთ ერგება მათ მოთხოვნებს და მოვარგოთ ჩვენი მომსახურება მათ საჭიროებებს, რათა უზრუნველვყოთ ვებ-გვერდის მარტივი და სწრაფი მუშაობა.

 

 • რა სახის ქუქის იყენებს ეს ვებ-გვერდი?

 

Opel Southeast Europe შეუძლია გამოიყენოს სამი სახის ქუქი ამ ვებ-გვერდზე:

 

ქუქი კლასიფიცირდება შემდეგნაირად:

 

 • სავალდებული ქუქი-ფაილები,
 • სამუშაო ქუქი-ფაილები
 • მუდმივი ქუქი-ფაილები

 

სავალდებულო ქუქი-ფაილები ჩვენს მომხმარებელს საშუალებას აძლევს დაათვალიეროს ვებ-გვერდი და გამოიყენოს სხვადასხვა ფუნქცია. ამ ქუქი-ფაილების გარეშე, შეუძლებელია მოთხოვნილი სერვისების მიღება, როგორიცაა ავტომობილის კონფიგურატორი, დილერის ლოკაციის ფუნქცია ან მოთხოვნის ფორმები.

 

სავალდებულო ქუქი-ფაილებს ჩვენ ვიყენებთ მისათვის, რომ:

 

 • უზრუნველვყოთ, რომ ვებ-გვერდის ფუნქციები და ფუნქციები სწორად სრულდება და
 • საშუალება მოგცეთ, დაიმახსოვროთ თქვენი არჩევანი ავტომობილის კონფიგურატორში და
 • საშუალება მოგცეთ, დაგეგმოთ თქვენი მარშრუტი უახლოეს დილერამდე დილერის ლოკალიზატორში.

 

სამუშაო ქუქი-ფაილები

 

სამუშაო ქუქი-ფაილები აგროვებენ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებენ ჩვენი მომხმარებლები ჩვენ ვებ-გვერდს. ისინი გვეხმარებიან, გავაუმჯობესოთ ჩვენი ვებ-გვერდის ფუნქციონალობა, ვნახოთ, რომელი სფერო უფრო აინტერესებს კლიენტს და გავიგოთ მეტი ჩვენი სარეკლამო კამპანიების ეფექტურობის შესახებ. ყველაფერი ეს გვეხმარება, შევთავაზოთ ჩვენს მომხმარებელს ის სერვისები და ფუნქციები, რომლებიც ყველაზე მეტად აკმაყოფილებს მათ მოთხოვნებს.

 

სამუშაო ქუქი-ფაილებს ჩვენ ვიყენებთ იმისათვის, რომ:

 

 • შევქმნათ სტატისტიკა, თუ როგორ გამოიყენება ჩვენი ვებ-გვერდი,
 • ვნახოთ, რამდენად ეფექტურია ჩვენი სარეკლამო კამპანიები და;
 • გადავხედოთ მომხმარებლის საქციელს და ამგვარად, გავაუმჯობესოთ ჩვენი ვებ-გვერდი.

 

ზოგიერთი სამუშაო ქუქი-ფაილი მოწოდებულია უფლებამოსილი მესამე მხარეების მიერ, მაგრამ ჩვენ არ ვუშვებთმ რომ ეს ქუქი-ფაილები გამოყენებული იყოს რაიმე სხვა მიზნებისთვის, გარდა ზემოთ აღნიშნულისა.

 

ე.წ. "მუდმივი ქუქი-ფაილები" ინახება მომხმარებლის კომპიუტერზე ან მოწყობილობაზე ბრაუზერის სეანსებს შორის. ისინი გამოიყენება პარამეტრების ან უპირატესობების შესანარჩუნებლად და შემდეგი ვიზიტისას ვებ-გვერდის უკეთ მოსახმარად. ზოგიერთი ეს ქუქი-ფაილი მოწოდებულია უფლებამოსილი მესამე მხარეების მიერ.

 

"მუდმივ ქუქი-ფაილებს" ჩვენ ვიყენებთ იმისათვის, რომ:

 

 • წარმოვადგინოთ [შეიყვანეთ ადგილობრივი ვებ-გვერდის სახელწოდება] შემოთავაზებები, რომლებიც, ჩვენი აზრით, შეიძლება საინტერესო იყოს ჩვენი მომხმარებლისთვის,
 • უზრუნველვყოთ ჩვენი მედია და სარეკლამო პარტნიორები ინფორმაციით თქვენი ვიზიტის შესახებ ისე, რომ შეგიძლიათ შემოგვთავაზოთ სამიზნე რეკლამები;
 • გავუზიაროთ ინფორმაცია პარტნიორებს, რომლებიც გვთავაზობენ მომსახურებას ჩვენს ვებ-გვერდზე. ინფორმაციის გაზიარება ხდება მხოლოდ მომსახურების გაწევის, პროდუქტის ან ფუნქციის გადაცემის მიზნით (მაგ., ფერის შერჩევის ფუნქცია ავტომობილის კონფიგურატორში) და არ გამოიყენება სხვა მიზნებისთვის.

 

ზოგიერთი "მუდმივი ქუქი-ფაილი" მოწოდებულია უფლებამოსილი მესამე მხარეების მიერ, მაგრამ ჩვენ არ ვუშვებთმ რომ ეს ქუქი-ფაილები გამოყენებული იყოს რაიმე სხვა მიზნებისთვის, გარდა ზემოთ აღნიშნულისა.

4. ვებ სიგნალები და პიქსელები

ეს ვებ-გვერდი შეიცავს ვებ სიგნალებს (რომლებსაც ასევე ეწოდება: “პიქსელ თეგები”). ვებ-სიგნალი ხშირად გამჭვირვალე გრაფიკული გამოსახულებაა, რომელიც, ჩვეულებრივ, 1 პიქსელი x 1 პიქსელზე დიდი ზომის არაა, და რომელიც განთავსებულია ვებ-გვერდზე ან ელ-ფოსტაში, რომელიც გამოიყენება იმ მომხმარებლის ონლაინ ქმედების შესამოწმებლად, რომელიც სტუმრობს ჩვენს ვებ-გვერდს ან აგზავნის ელ-ფოსტას. ვებ-სიგნალები გამოიყენება მესამე მხარის ტექნოლოგიების მიერ (ამ ვებ-გვერდზე Omniture Publish), ჩვენი ვებ-გვერდის მომხმარებლის ქმედების შესამოწმებლად. ის საშუალებას გაძლევთ, თვალყური ადევნოთ, რომელი კომპიუტერიდან მოხდა გარკვეულ ვებ-გვერდზე შესვლა, როდის და საიდან (ქვეყნის/ქალაქის დონეზე).

5. აღნუსხვა და ანალიზი

თავისი მარკეტინგული კომუნიკაციის მუდმივი ოპტიმიზაციისათვის Opel იყენებსანალიტიკურ პროგრამას Adobe Inc.-ის “Omniture Publish”-ს, რომელიც უზრუნველყოფს ონლაინ ქმედების მონიტორინგს დროის, გეოგრაფიული მდებარეობისა და ამ ვებ-გვერდის გამოყენების მხრივ. ეს ინფორმაცია გროვდება სამეთვალყურეო პიქსელისა და/ან ქუქის მეშვეობით. სამეთვალყურეო პიქსელებისა და/ან ქუქის საშუალებით შეგროვილი ინფორმაცია ანონიმურია და დაკავშირებული არ იქნება პერსონალურ მონაცემებთან. ყველა ინფორმაცია, რომელიც საჭიროა ამ ანალიზისთვის, ინახება Adobe Systems-ის სერვერებზე სან ხოსეში, კალიფორნია, აშშ Opel არ უზიარებს ამ ინფორმაციას რომელიმე მესამე მხარეს მათი დამოუკიდებელი გამოყენებისთვის. თუ არ ეთანხმებით ანალიზს, შეგიძლიათ, აღნიშნული აზრთა სხვადასხვაობა გამოხატოთ აქ: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

6. რეორიენტაცია

რეორიენტაციის ქუქის გამოყენებით, ჩვენ შეგვიძლია ბევრად საინტერესო შეთავაზებები გავუკეთოთ ჩვენს მომხმარებელს. რეორიენტაციის ქუქი ინახება კომპიუტერში ან ინტერნეტ მომხმარებლის მოწყობილობაში ბრაუზერის სესიების დროს. ისინი უზრუნველყოფენ Opel-ის პროდუქციის რეკლამირებას პარტნიორ ან სოციალურ მედია ვებ-გვერდებზე მომხმარებლებისთვის, რომლებლსაც აინტერესებთ Opel-ის პროდუქცია.

 

ამ რეკლამების ნათვასება აბსოლუტურად ანონიმურია ქუქი ტექნოლოგიის საფუძველზე. არ მოხდება პერსონალური მონაცემების (როგორიცაა IP მისამართი ან მსგავსი) შენახვა და არც რომელიმე მომხმარებლის პროფილის გაერთიანება პერსონალურ მონაცემებთან.

უფრო მეტიც, მომხმარებელთან დაკავშირებული მონაცემები თქვენს შესახებ, არ გადაეცემა რომელიმე პარტნიორ ან სოციალურ მედია ვებ-გვერდს. რეკლამირებაც ასევე აბსოლუტურად ანონიმურია.

 

თქვენ შეგიძლიათ, ნებისმიერ დროს გათიშოთ რეორიენტაციის ქუქის გამოყენება, შემდეგ ბმულზე დაწკაპუნებით: http://www.turn.com/privacy/opt-out-of-the-turn-platform

7. ქუქი, რომელსაც ვიყენებთ

ამ თავში, ჩვენ წარმოგიდგენთ იმ ქუქის, რომლებსაც ვიყენებთ ჩვენს ვებ-გვერდზე. თუ არ ეთანხმებით ინდივიდუალური ქუქის დაყენებას, შეგიძლიათ გათიშოთ შესაბამისი ქუქი, ქუქის სახელზე დაწკაპუნებით. თუ არ არსებობს პირდაპირი ბმულები ზოგიერთი ქუქის დეაქტივაციისთვის, თქვენ შეგიძლიათ შეზღუდოთ ქუქის გამოყენება თქვენი ბრაუზერის პარამეტრებში, იხილეთ პუნქტი 8.

 

7.1 ქუქი სამუშაო პანელის ვებ-გვერდზე

 

აღნიშნული ონლაინ რეკლამის სათვალთვალო ქუქი გიჩვენებთ შესაბამის ონლაინ რეკლამებს იმის საფუძველზე, რა დაათვალიერეთ და რაზე დააწკაპუნეთ, ასევე ჩვენი ვებ-გვერდის გვერდებს, რომლებსაც თქვენ ეწვიეთ.

 

 

ეს ქუქი გამოიყენება ჩვენი ბევ-გვერდის ვიზიტორების რაოდენობის დასათვლელად და იმის დასადგენად, როგორ ხდება ჩვენი ვებ-გვერდის მოხმარება:

 

 • Signal (ელ-ფოსტა: contact@brighttag.com)
 • Omniture
 • eDX

 

მოცემული ქუქი გამოიყენება ჩვენი ვებ-გვერდის მოხმარების შესამოწმებლად, ოპტიმიზაციის მიზნებისთვის:

 

 

მოცემული ქუქი უზრუნველყოფს, რომ ონლაინ კვლევები, რომლებიც თქვენ უკვე დაასრულეთ ან უარყავით, აღარ გამოჩნდება.

 

 

მოცემული ქუქი გამოიყენება ჩვენი ვებ-გვერდის მოხმარების შესამოწმებლად, გამოყენების გარკვეული პატერნისთვის თავდებობის პროგრამების დემონსტრირებისთვის.

 

 • IgnitionOne (ელ-ფოსტა: privacy@ignitionone.com)

 

7.2 ქუქი მობილური ვებ-გვერდზე

 

ეს ქუქი ადგენს მომხმარებელს ანონიმური ფორმით. ის შეიცავს ინფორმაციას მომხმარებლის ვებ-გვერდზე არსებულ პერსონალურ პარამეტრებზე (ენა, ძიების კრიტერიუმები, კონფიგურირებული მოდელი და აშ.) და ინახავს გარკვეული ურთიერთმოქმედების შედეგებს იმისათვის, რომ უზრუნველყოს მოქნილი ნავიგაცია და ნავიგაცია ინდივიდუალურ გვერდებს შორის.

 

 • FITSID

 

აღნიშნული ქუქი ინახავს ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ როგორ იყენებს ჩვენი მომხმარებელი ჩვენ მობილურ ვებ-გვერდს და გვეხმარება პროგრესულად განვავითაროთ ჩვენი მობილური ვებ-გვერდი თქვენი ინტერესების შესაბამისად:

 

 • lgin
 • lastUrl
 • s*
 • s_cpc
 • s_evar_34
 • s_evar_35
 • s_fid
 • s_getval_2
 • s_ria
 • s_sq
 • s_sq
 • s_sv_sid
 • s_vi
 • s_invisit
 • s_nr
 • s_vnum

 

ეს ქუქი აღნიშნავს, რომ ქუქი გააქტიურებულია თქვენს ბრაუზერში:

 

 • S_cc

 

ეს ქუქი გამოიყენება ჩვენი ბევ-გვერდის ვიზიტორების რაოდენობის დასათვლელად და იმის დასადგენად, როგორ ხდება ჩვენი ვებ-გვერდის მოხმარება:

 

 • Signal (ელ-ფოსტა: contact@brighttag.com)
 • Omniture
 • Pk_id
 • Pk_ses

 

მოცემული ქუქი გამოიყენება ჩვენი ვებ-გვერდის მოხმარების შესამოწმებლად, ოპტიმიზაციის მიზნებისთვის:

 

 • ForeSee (ელ-ფოსტა: Privacy@ForeSee.com)

 

მოცემული ქუქი უზრუნველყოფს, რომ ონლაინ კვლევები, რომლებიც თქვენ უკვე დაასრულეთ ან უარყავით, აღარ გამოჩნდება.

 

 

ეს ქუქი შეიცავს URL-ს, რომლის საშუალებითაც მომხმარებელი შევიდა მობილურ ვებ-გვერდზე. ეს ქუქი საჭიროა მეთვალყურეობისთვის:

 

 • Fitreferrer / Original referrer

 

მოცემული ქუქი გამოიყენება იმ ინფორმაციის შესაგროვებლად, რომელიც მნიშვნელოვანია FIT პროგრამის დასამუშავებლად, რომელიც მობილური ვებ-გვერდისთვის გამოიყენება (https://developer.sevenval.com/docs/)

 

 • fitdetection

8. ქუქისა და მსგავსი ტექნოლოგიების გააქტიურება და გამორთვა

"დახმარების" მენუ თქვენი კომპიუტერის ინტერნეტ ბრაუზერის მენუს ზოლში, მომხმარებლებს ასწავლის:

 

 • როგორ მოახდინონ ბრაუზერში ახალი ქუქის მიღების პრევენცია;
 • როგორ დააყენონ ბრაუზერი ისე, რომ მიიღონ შეტყობინება ახალი ქუქის მიღების შესახებ;
 • სრულად როგორ გათიშონ ქუქი.

 

თუ ქუქი გათიშულია, მაშინ კონტენტის უმეტესი ნაწილი Opel Southeast Europe ასევე გაითიშება მაგ., დილერის ლოკატორი, ავტომობილის კონფიგურატორი, ხოლო მომხმარებლის შესაფერისი შეთავაზებები შეიძლება სწორად არ იყოს წარმოდგენილი. აღნიშნულის პრევენციისათვის, ჩვენ გირჩევთ, ქუქი გაააქტიუროთ.

 

არსებობს მრავალი ონლაინ გამოცემა ქუქის სესახებ, იმ შემთხვევაში, თუ მეტის გაგებას მოინდომებთ. მაგალითისთვის იხილეთ: http://www.allaboutcookies.org

9. სოციალურ მედია ქსელებთან ურთიერთმოქმედება

კლიენტების მომსახურება და დახმარება სოციალური მედიის საშუალებით

 

შეგიძლიათ ასევე დაუკავშირდეთ Opel Southeast Europe ჩვენი სოციალური მედია არხების საშუალებით. მაგ. თუ თქვენ გამოგვიგზავნით შეტყობინებას ან გამოაქვეყნებთ რამეს ჩვენს სოციალურ მედია ქსლეში, ჩვენ შეიძლება გამოვიყენოთ ეს ინფორმაცია მომავალში თქვენთან იმ საკითხზე სასაუბროდ, რისთვისაც დაგვიკავშირდით სოციალური მედია არხის საშუალებით. იმისათვის, რომ დაგეხმაროთ, ჩვენ შეიძლება მოგთხოვოთ საკითხის, სახელის, ელ-ფოსტის, VIN, ტელეფონის, მდებარეობის (ქალაქი/შტატი) და/ან მარკის, მოდელისა და ავტომობილის წლის შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მოწოდება პირდაპირი ან პირადი შეტყობინების გზით. თქვენ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია არ იქნება გამოყენებული პირდაპირი მარკეტინგისთვის; მომსახურებისა და პროდუქტის გასაუმჯობესებლად ბაზრის კვლევა ჩატარდება მხოლოდ შეგროვილი (ანონიმური) მონაცემების საფუძველზე.

 

გთხოვთ, გაითვალისწინეთ, რომ თქვენს შეტყობინებაში ან პოსტში არ უნდა იყოს რაიმე მგრძნობიარე მონაცემი (როგორიცაა ინფორმაცია რასობრივ ან ეთნიკურ წარმომავლობაზე, პოლიტიკურ შეხედულებებზე, რელიგიურ ან ფილოსოფიურ მრწამსზე, ან ჯანმრთელობაზე). გახსოვდეთ, რომ თუ რაიმეს აქვეყნებთ სოციალურ მედია არხზე, ნებისმიერმა შეიძლება წაიკითხოს ის.

 

სოციალური მედიის დანამატები

 

ფეისბუქი

ეს ვებ-გვერდი იყენებს სოციალური ქსელის facebook.com-ის არა ორიგინალ სოციალურ დანამატებს (‘plugins’), რომელსაც მართავს შპს Facebook Ireland, 4 გრანდ ქანალ სქვეარი, გრანდ ქანალ ჰარბორი, დუბლინი 2, ირლანდია (‘Facebook’), არამედ მათ შეცვლილ ფორმას.

 

ჩვენ შევცვალეთ დანამატები ამ ვებ-გვერდზე, ასე, რომ მონაცემების Facebook-თვის გადაცემა შეიძლება ასოცირდებოდეს მხოლოდ იმ შემთხვევასთან, როდესაც ადამიანი ხელს აჭერს გაზიარების ღილაკს.

 

გაზიარების ღილაკზე დაწკაპუნებით, თქვენ ააქტიურებთ დანამატებს და თქვენი ბრაუზერი პირდაპირ კავშირ ამყარებს Facebook-ის სერვერებთან. დანამატის კონტენტი Facebook-ით პირდაპირ გადადის ბრაუზერზე, რომელიც აერთიანებს მას ვებ-გვერდზე. შესაბამისად, ჩვენ არანაირი გავლენა არ გვაქვს მონაცემების იმ მასშტაბზე, რომელსაც Facebook-ი აგროვებს ამ დანამატით, და სწორედ ამიტომ გვსურს თქვენი ინფორმირება ჩვენს ხელთ არსებული ინფორმაციის საფუძველზე:

გაზიარების ღილაკზე დაწკაპუნებით Facebook-ი იღებს ინფორმაციას, რისთვისაც ეწვიეთ შესამაბის გვერდს ჩვენს ვებ-გვერდზე. თუ თქვენ შესული ხართ Facebook-ში, მაშინ Facebook-ს შეუძლია დაგეხმაროთ, შეხვიდეთ თქვენ Facebook ექაუნთზე. დანამატებთან დაკავშირების შემდეგ, მაგალითად, გაზიარების ღილაკზე დაწკაპუნებით, შესაბამისი ინფორმაცია თქვენი ბრაუზერიდან პირდაპირ გადადის Facebook-ზე, სადაც ის ინახება. თუ თქვენ არ ხართ Facebook-ის წევრი, ამის მიუხედავად, Facebook-ს შეუძლია, მოიპოვოს და შეინახოს თქვენი IP მისამართი. მხოლოდ გასაიდუმლოებული IP მისამართი შეინახება გერმანიაში, Facebook-ის შესაბამისად.
მონაცემების შეგროვების, მოცულობის, ასევე, გაზიარების ღილაკზე დაწკაპუნების შემდეგ Facebook-ის მიერ ამ მონაცემების გამოყენებისა და შემდგომი დამუშავების, თქვენი დაკავშირებული უფლელებისა და პარამეტრების ფარგლებში, რომელთა კონფიგურაციასაც მოახდენთ, გთხოვთ, იხილოთ Facebook-ის მონაცემთა კონფიდენციალობის განცხადება https://www.facebook.com/about/privacy/.

 

Google+

ეს ვებ-გვერდი იყენებს არა ორიგინალ დანამატებს ‘google+1’ (Google Plus)-თვის, რომელიც წარმოდგენილია და ფუნქციონირებს Google Inc.-ის ხელმძღვანელობით, 1600 ამფითეატრ ფარქვეი, მაუნთინ ვიუ, CA 94043, შეერთებული შტატები (‘Google’), არამედ მათ შეცვლილ ფორმას.

 

ჩვენ შევცვალეთ დანამატები ამ ვებ-გვერდზე, ასე, რომ მონაცემების Google -თვის გადაცემა შეიძლება ასოცირდებოდეს მხოლოდ იმ შემთხვევასთან, როდესაც ადამიანი ხელს აჭერს "+" ღილაკს.

 

"+" ღილაკზე დაწკაპუნებით, თქვენ ააქტიურებთ დანამატებს და თქვენი ბრაუზერი პირდაპირ კავშირ ამყარებს Google-ის სერვერებთან. შემდეგ დანამატის კონტენტი გადადის თქვენს ბრაუზერზე, რომელიც აერთიანებს მას ნაჩვენებ ვებ-გვერდზე. ეს აგზავნის ინფორმაციას Google-ში, რომ თქვენ ეწვიეთ ჩვენს ვებ-გვერდს.

 

თუ შესული ხართ თქვენს პირად Google ექაუნთზე Google Plus-ით ან Google-ით ჩვენს ვებ-გვერდზე სტუმრობისას, Google-ს შეუძლია ვებ-გვერდს მისცეს დავალება ეწვიოს ამ ექაუნთს. ღილაკზე დაწკაპუნებით, ეს ინფორმაცია პირდაპირ იგზავნება Google-ში, სადაც ხდება მისი შენახვა. თუ გსურთ, ამ ინფორმაციის გადაცემის პრევენცია, უნდა გამოხვიდეთ Google Plus ან Google ექაუნთიდან მანამ, სანამ შეხვალთ ჩვენს ვებ-გვერდზე.

 

ჩვენ არავითარი გავლენა არ გვაქვს იმ მონაცემების მოცულობასა და შინაარსზე, რომელსაც Google-ი აგროვებს ამ ღილაკის მეშვეობით. შეუძლებელია იმ შესაძლებლობის გამორიცხვა, რომ თქვენი IP მისამართი ასვე გროვდება და გადაიცემა. Google Inc.-ის მიერ შეგროვებული მონაცემების მიზნის, მოცულობისა და გამოყენების ფარგლებში, გთხოვთ, იხილეთ მათი მონაცემების კონფიდენციალობის განცხადება: https://developers.google.com/+/web/buttons-policy

 

თუ თქვენ Google Plus-ის წევრი ხართ, ან შესული ხართ Google-ის ვებ-გვერდზე და არ გსურთ, რომ Google-მა შეაგროვოს მონაცემები იმასთან დაკავშირებით, როდის სტუმრობთ ჩვენს ვებ-გვერდს, ან დაუკავშიროს აღნიშნული თქვენი წევრობის მონაცემებს, რომელსაც Google-ი ინახავს, თქვენ უნდა გამოხვიდეთ Google Plus-დან ან Google-დან მანამ, სანამ ეწვევით ჩვენს ვებ-გვერდს.

 

ტვიტერი

ჩვენი ვებ-გვერდი შეიცავს Twitter Inc.-ის ფუნქციებს, 795 ფოლსომ სთრითი, ოთახი 600, სან ფრანცისკო, CA 94107, აშშ. Twitter-ის და განსაკუთრებით, ‘Re-Tweet’ ფუნქციის გამოყენებისას, Twitter აკავშირებს თქვენს Twitter ექაუნთს იმ ვებ-გვერდებთან, რომელსაც თქვენ ეწვიეთ. ეს ინფორმაცია ასევე გადაეცემა Twitter-ის სხვა მომხმარებლებს, განსაკუთრებით, თქვენს მიმდევრებს. მონაცემებიც ამავე გზით გადადის Twitter-ზე. Twitter არ ახდენს ჩვენი, როგორც ჩვენი ვებ-გვერდის პროვაიდერების, ინფორმირებას გადახემული მონაცემების შინაარსის ან მისი გამოყენების შესახებ. დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე: http://twitter.com/privacy

 

თუმცა, გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენი Twitter კონფიდენციალობის პარამეტრები თქვენი ექაუნთის პარამეტრებში http://twitter.com/account/settings.

 

წყარო: Flegl Rechtsanwälte GmbH

10. თქვენი პირადი მონაცემების შესახებ ინფორმაციაზე წვდომის უფლება / შესწორება, დაბლოკვა ან წაშლა

თქვენ შეგიძლიათ, ნებისმიერ დროს მოითხოვოთ ინფორმაცია თქვენ მიერ შენახული პერსონალური მონაცემების, მონაცემების წარმოშობის, მონაცემების მიმღებების, შენახვის მიზნის, ასევე იმ პირების შესახებ, ვისაც ჩვენ რეგულარულად გადავცემთ თქვენს პერსონალურ მონაცემებს. გარდა ამისა, თქვენ გაქვთ უფლება განაახლოთ, შეასწოროთ, დაბლოკოთ ან წაშალოთ თქვენი მონაცემები სამართლებრივი ნორმების შესაბამისად.

 

თუ პერსონალური მონაცემების მოწოდების შემდეგ გსურთ გაიგოთ, რა სახის მონაცემები შეინახეთ ჩვენთან, ან თუ გსურთ მიიღოთ ინფორმაცია თქვენი მონაცემების გამოყენების ან შესწორების/დაბლოვის/წაშლის შესახებ, დაგვიკავშირდით chevcac.cee@gm.com

11. თქვენი თანხმობის გაუქმების უფლება

თქვენ შეგიძლიათ, ნებისმიერ დროს გააუქმოთ თქვენი თანხმობა. თქვენი თანხმობის გაუქმება არ იმოქმედებს თქვენი თანხმობის საფუძველზე გაუქმებამდე თქვენი მონაცემების დამუშავების კანონიერებაზე.

12. ცვლილებები კონფიდენციალობის პოლიტიკაში

ჩვენი კონფიდენციალობის პოლიტიკაში ყველა სამომავლო ცვლილება გამოქვეყნდება ჩვენს ვებ-გვერდზე. ამიტომ, თქვენ პერიოდულად უნდა გადახედოთ ამ ცვლილებებს.

13. დაგვიკავშირდით

წინამდებარე კონფიდენციალობის პოლიტიკასთან დაკავშირებით დამატებითი კითხვების, შენიშვნების ან მოთხოვნების შემთხვევაში, გთხოვთ, დაგვიკავშირდეთ:

 

Opel Southeast Europe

Тел: +36-23-446-100

chevcac.cee@gm.com

 

ვერსია: თებერვალი 2017