სავაჭრო ნიშნები და საავტორო უფლებები.

საავტორო უფლებები

2009 წ. საავტორო უფლებით დაცული Adam Opel GmbH მდებარეობს რუსელშაიმში, გერმანია. ყველა უფლება დაცულია. მოცემულ ,,ვებ-გვერდზე” განთავსებული ნებისმიერი ტექსტი, გამოსახულება, გრაფიკა, ანიმაცია, ვიდეო, მუსიკა და სხვა მასალა დაცულია Adam Opel GmbH საავტორო უფლებით და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით. დაუშვებელია ხსენებული მასალების კოპირება, გავრცელება, მოდიფიცირება თუ სხვა ვებ-გვერდებზე განთავსება Adam Opel GmbH წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე.

სავაჭრო ნიშანი

მოცემულ ,,ვებ-გვერდზე” გამოსახული სავაჭრო ნიშნები, მათ შორის შეუზღუდავად: Adam Opel GmbH, მდებარე რუსელშაიმში, გერმანია და Vauxhall, მდებარე ლუთონში, გაერთაინებული სამეფო და მათი შესაბამისი ლოგოები, ემბელემები, სლოგანები და ავტომობილების მოდელების დასახელებები და კორპუსის დიზაინი წარმოადგენს General Motors Company, მისი შვილობილი კომპანიების, აფილირებული პირებისა თუ ლიცენზიარების სავაჭრო ნიშნებს და/ან მომსახურების ნიშნებს.