სავაჭრო ნიშნები და საავტორო უფლებები.

საავტორო უფლებები

საავტორო უფლება 2017- ყველა უფლება დაცულია – Opel Automobile GmbH


სავაჭრო ნიშანი

ვებ-გვერდზე არსებული ნიშნები, მათ შორის და არა მარტო: Opel Automobile GmbH, დაფუძნებულია რუსელსჰაიმში, გერმანია და ვაქსჰოლი, დაფუძნებულია ლუტონში, დიდი ბრიტანეთი და მათი შესაბამისი ლოგოები, ემბლემები, სლოგანები და ავტომობილის მოდელის სახელწოდებები Automobile GmbH-სა და შპს Vauxhall Motors-ის, მისი შვილობილი კომპანიების, ფილიალების ან ლიცენზიის გამცემი ორგანოების სავაჭრო ნიშნები და/ან მომსახურების ნიშნებია.